Emekli ve İndirimli Kart Uygulamasında Düzenleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin almış olduğu 31.01.2018 tarih ve
2018/1 sayılı kararı

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 6. maddesinde
“Alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak
yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki diğer
Belediyeler ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve
tüzel kişileri bağlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Tür DOSYA İNDİR