Tehlikeli Atıkların Depolanması

Atölye personelimize zararlı atıkların depolanması ile ilgili seminer verildi.

İdari bina toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Trambüs atölye ve ana atölyenin mühendis ve çalışanları katıldı.

İnsan Kaynakları birimimiz tarafından organize edilen seminerde Çevre Mühendisi ve Eğitimci Onur Bozkuş, “kısa tanımıyla atık, o andan sonra değeri ve doğrudan kullanımı olmayan nesnedir” diye tanımını yaptığı Tehlikeli Atıkların nelerden oluştuğunu ve çevreye verebileceği zararların derecesini aktardı.

“Dünya nüfusunun giderek çoğalması, her geçen gün atık miktar ve çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir” diyen Bozkuş seminerde şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizde yaklaşık günde 65 bin ton çöp üretilmektedir. Çöp miktarı oldukça fazla olan ülkemizde ve dünyadaki katı atık yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar az üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir.

Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri kazanım denilmektedir.

Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılmış olur.

Çevreye Atılan Çöplerin Zararları

Çöplerinize attığınız zararlı atıkların içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak geri dönmektedir.

Özellikle sizin çalışma ortamınızda yağ, yağ çözücü kimyasallar, sıvı yakıtlar, araç lastiği gibi atıkların çevreye verebileceği zararlar konusunda bilinçli olursanız buna karşı alınacak önlemler noktasında da gerekli hassasiyeti gösterebilirsiniz.
Çöp ve katı atıklar aracılığı ile 200 çeşit bulaşıcı hastalığın taşınıp yayıldığı bilinmektedir. Bu nedenle, çöplükler sağlığımızı tehdit eden en büyük üreme ve yayılma kaynaklarını oluşturmaktadır.
Yağışlardan sonra çöp sahalarından sızan suların toprağa geçerek bu yolla yeraltı suların ayrışması, yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Çöp dökülen açık alanın çevreye olan etkilerinden biri de, ayrışma sonucu ortaya çıkan ve koku problemi olan gazların, çevreye kötü kokularının yayılmasına neden olmasıdır. . .

Atık hiyerarşisinde birinci öncelik atıkların kaynaklarında oluşumlarının önlenmesi, bu mümkün değilse de azaltılmasıdır. Buna şu örnekler verilebilir:

Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,

Daha az tehlikeli özelliğe sahip madde kullanımı,

Ürünlerin kullanım ömürlerinin uzatılması,

Ürünlerde kullanılan ambalaj miktarının azaltılması,

Malzemelerin büyük hacimlerde satın alınması,

Elektronik ortamda iletişime ağırlık verilmesi,

Atık olarak ayrılan maddelerin tekrar kullanımı sayılabilir.

Atıkları kaynakta önleme/azaltmanın çevre açısından başlıca faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

Doğal kaynakların korunması,

Enerji tasarrufu,

Kirlenmenin azaltılması,

Tehlikeli atıkların azaltılması.

Dikkatlere sunulan konularda alınacak tedbirler neticesinde geri dönüşüme çok sayıda katkı vermiş oluruz. Ayrıca çevre kirliliğine engel olmuş oluruz. Mesela 1 ton kullanılmış kağıdın geri dönüşüme kazandırılması ile;

1- 4100 kwh (1 ailenin yıllık tüketimi) enerji tasarrufu yapılmış olur.  

2- Bir evin bir yılda harcayacağı kadar su tasarrufu sağlar.

3-17 büyük ağaç, 35 orta boy ağaç veya 55 küçük ağaç kesilmekten kurtarılmış olur” diyerek geri dönüşümün önemine vurgu yaptı.

İnsan Kaynaklarımızdan eğitim semineri ile ilgili yapılan açıklamada; “yıl boyunca çeşitli konularda sürdürdüğümüz eğitim seminerleri kapsamında personelde çevre bilincini geliştirmek amacıyla ‘Tehlikeli Atıkların Depolanması’ konulu bir seminer düzenledik. Rutin olarak devam eden eğitimlerin yanı sıra eksik gördüğümüz konularda da eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Biliyoruz ki, eğitimli ve donanımlı personelle Malatya’mıza daha iyi hizmet verebileceğiz” ifadelerine yer verildi.

Tür DOSYA İNDİR