Halkın %73'ü Şirketimizden Memnun

Yaptırdığımız ankete göre halkın % 73’ü toplu taşıma hizmetinden memnun

Bağımsız bir araştırma kuruluşuna, 10 bin kişiyle birebir yaptırdığımız müşteri memnuniyeti anketinin sonucuna göre,  Malatya’da toplu taşıma hizmetinden faydalanan yolcuların yüzde 73’ü memnun olduklarını beyan ettiler.

2016 yılında yaptığımız anketin sonuçlarını da göz önünde bulundurarak bir takım yenilikler gerçekleştirdikten sonra vatandaşın memnuniyetinin 2 basamak yukarı taşıdığını tespit ettik.

Genel Müdürümüz Enver Sedat Tamgacı, “2016 yılında yaptırdığımız anketle halkın bu alandaki beklentilerini belirleyip, bunların büyük bir kısmını 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdik. Bilgilendirme ekranlarıyla duraklarda bekleyen yolcularımızın gidecekleri yeri bulmalarını ve araçların çıkış saatini öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda araç içindeki ekranlar vasıtasıyla da inecekleri durakları görsel ve sesli olarak anons edip seyahatlerine iyi bir konfor kazandırdık. Yine yolcu talepleri doğrultusunda akıllı kartlara erişimi kolaylaştırmak için internet üzerinden akıllı kartların bakiyesini öğrenme ve bakiye yükleme sistemini hayata geçirdik.

Gerçekleştirdiğimiz bu ve benzeri yenilikler yaptırdığımız ankete yansıdı ve halktan çok iyi tepkiler aldık” dedi.

“Toplu taşımayı bir sanatçı titizliğiyle yürütüyoruz”

Genel Müdürümüz, vatandaşlar ile daha hızlı iletişim kurmak adına Çağrı Merkezini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “İşimiz kolay değil. Toplu taşımayı bir sanatçı titizliğiyle yürütüyoruz. Bir taraftan gelişen dünyaya ayak uydurmaya çalışırken, öte yandan geliştirdiğimiz tüm yöntemleri, yaptığımız yenilikleri halkın beğenisine sunuyoruz. Yaptırdığımız anketler yoluyla bu sonuçlara ulaşarak, talepler doğrultusunda planladığımız yenilikleri devamlı olarak geliştirerek hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Araçların doluluk oranının her geçen gün arttığını ve otobüslerin gönderilmediği bölgelerden yoğun talepler geldiğini belirten Genel Müdürümüz; “Daha iyiye ulaşmak, daha doğru tercihlerde bulunmak amacıyla bu yıl da bir anket yaptırdık. Bağımsız bir kuruluşa yaptırdığımız anket kapsamında; duraklarda bekleyen yolcular, otobüs ve trambüslerle yolculuk yapanlardan oluşan toplam 10 bin yolcu ile görüşüldü.

Faktör analizi, frekans analizi ve ortalama olarak hesaplanan anket sonucuna göre müşteri memnuniyetinin önceki yıla oranla 2 puan daha arttığı görüldü” dedi.

Genel Müdürümüz, yapılan anket sonuçlarıyla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

“5 bin 780 erkek, 4 bin 220 bayan olmak üzere toplam 10 bin denekle anket çalışması yapıldı. Anket kapsamında katılımcıların yaş dağılımlarına göre memnuniyet dereceleri ölçülerek ankete yansıtıldı. Buna göre en fazla katılım % 43 ile 13-25 yaş aralığı olurken en düşük memnuniyet oranı da -Türkiye ortalamasının üzerinde olmakla birlikte- % 70,5 ile bu yaş aralığında ölçüldü.

Yine %17’lik oranla ankete katılım gösteren 26-35 yaş aralığındaki yolcularımız hizmetlerimizden %74 memnun olduklarını belirtirken, 36-45 yaş aralığındaki yolcular %75, 46-55 yaş aralığındaki yolcularımız %75 ve 55 yaş üzeri yolcularımızın %79’u hizmetlerimizden memnun olduklarını ifade ettiler.

Yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanma seviyelerinin de ölçüldüğü ankette;  yolcuların % 59’unun toplu taşıma araçlarını her gün kullandığı, % 20’sinin haftada birkaç kez, %12’sinin her gün muhtelif amaçlar için, % 5’inin nadiren, %5’inin de ayda bir kaç kez kullandıkları görüldü.

Halk genel anlamda hizmetimizden memnun

Ankete katılan yolcuların %79,23’ü personelin tutum ve davranışlarından memnun olduklarını belirterek personele olan güvenlerini tescillediler. Bunu %79,06 memnuniyet oranıyla şoförlerin yolcu ile iletişimi, %78 ile araçların temizliği, %77,5 ile araçların güvenli oluşu, %77 ile duraklardaki yönlendirme ve işaretlemelerin yeterli oluşu takip etti.

Hizmetlerimizden memnun olanların oranı 2016 yılındaki ankette %71,46 iken, bu sonuç 2017’de yaptırdığımız ankette 2 puan artış göstererek %73,37’ye yükselmiştir. Bu da şirketimize olan güvenin her yıl daha da aratarak devam ettiğini göstermektedir.  

Yakalanan memnuniyet trendinin daha da yukarı seviyelere taşınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz yılın hemen başında bankamatik mantığında çalışan ve akıllı kartlara bakiye yüklemek için kullanılan KİOSK’ları şehrimizin belli noktalarına yerleştirdik. Ayrıca yıl içerisinde gelecek yeni Trambüsleri halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu ve benzeri yeniliklerin ardından 2018 Mart ayında yaptıracağımız yolcu anketinin sonucunun %75 seviyesine yükselmesini bekliyoruz” dedi. 

Tür DOSYA İNDİR