Parkmetre

İhale yoluyla özel bir işletmeye kiraya verilen Parkmetre işletmesinin yürütülmesi durdurulmuştur.