Kalite Politikamız

Kalite Politikamız;

 

Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak için kurum yöneticileri olarak;

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümantere edilmek, belgelendirmek ve iyileştirmeyi sürekli kılmak, 
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak, 
 • Çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu lider bir şirket olmak,
 • Süreçlerimizi kabul görmüş standartlar doğrultusunda yapılandırarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacak araç ve teknolojiler ile destekleyerek hizmet vermek,
 • Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçerek, sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak,
 • Yolcularımızın ihtiyaçlarına odaklı, memnuniyeti en üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı sergilemek,
 • Yolcu ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, kaliteli ve yaratıcı  çözümleri geliştirmek ve desteklemek,
 • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri kurarak ‘kazan kazan’ ilkesini sürdürmektir.

 

 

Çevre Politikamız;

 • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,
 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak,
 • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına ‘sağlıklı bir çevre için’ anlayışıyla katkıda bulunmak,
 • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak,
 • Tüm hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve daha doğruya yönelmektir.

 

İSG politikamız;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
 • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
 • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir ‘Sıfır İş Kazası’ hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.