Şehit - Gazi Kartı

Bu karta sahip olabilmek için gerekli belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.
 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,

2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,

3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,

4) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

c) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,

2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,

3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,

4) Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

ç) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan aldığı Gazi veya Şehit Yakını olduğunu gösterir tanıtım kartı fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Nüfus cüzdan fotokopisi
Kart bedeli

Kart başvuruları bizzat yapılmalıdır

İlk başvuru : 11 TL
Kırık - Kayıp Kart : 20 TL

Kart Yenileme:11 TL
Arızalı kart yenileme : Ücretsiz.

* Arızalı kart yenileme sadece kullanıcı hatası olmayan arızalarda geçerlidir.

Gazi (Kendisi ve Eşi) ve Şehit eşlerine iki senelik vize işlemi uygulanır.
Gazi ve Şehit Çocuklarına yıllık olmak üzere Malatya Kart Danışma Merkezinden vize işlemi gerçekleştirilerek kullanılır.

Gazi ve eşleri, şehit eşleri ve şehidin anne ve babası iki yılda bir Malatya Kart Danışma Merkezine başvurarak Aile ve Sosyal Bakanlığı'ndan aldıkları kartları beyan edip vize işlemini 5 TL karşılığında gerçekleştirebilirler.

Gazi ve şehit çocukları da iki yılda bir  Aile ve Sosyal Bakanlığı'ndan aldıkları kartları beyan edip ücretsiz olarak vize işlermlerini gerçekleştirebilirler( Yasada geçtiği gibi; çocuklar sadece 25 yaşına kadar ve herhengi bir kurumda çalışmadıklarına dair belge ile  bu haklardan yararlanabilirler)

NOT: Kart üzerindeki fotoğraf ve kişisel bilgilerin okunamaması durumunda kart yenileme işlemi gerçekleştirilmesi istenir. O yılki kart yenileme ücreti talep edilir.

Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış toplu taşıma seyahat kartlarının düzenlenecek dilekçeyle başvurulduğunda eski kart en kısa sürede iptal edilerek kullanıma kapatılacaktır. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde ve kart bedeli ödendiğinde toplu taşıma seyahat kartı yenilenecektir.

NOT: Kartların kaybolması veya çalınması durumunda 0422 502 2 502 nolu telefondan veya 0552 502 2 502 nolu Whatsapp numasından kimlik bilgilerinizi beyan ederek kartlarınızı kullanıma kapattrabilirsiniz.