Kronolojik Tarihçe

2016 Yılı

Güncelleniyor...

2015 Yılı

Güncelleniyor...

2014 Yılı

Güncelleniyor...

2013 Yılı

Güncelleniyor...

2012 Yılı

“2012 yılı akıllı sistemlere ve değişen teknolojilere entegrasyon yılı niteliğinde olmuştur.”

2011 yılında geçilen Akıllı Bilet Yönetim Sistemi ile akıllı durak, yolcu bilgilendirme, durakların anons edilmesi, durakların LCD monitörlere yansıtılması, güzergâh panelleri ve aktarmalı otobüs sistemi gibi teknolojik kolaylıklar sağlanmış ve 2012 yılında bu sistem tam anlamıyla etkin bir şekilde hizmet vermeye başlamıştır. Akıllı Bilet Sistemi ve entegre sistemler aracılığıyla 2012 yılına gelindiğinde artık sadece toplu taşımacılık hizmeti değil bunun yanında konfor, güvenlik, erişilebilirlik, kolay, hızlı ve sürdürülebilir ulaşım gibi ulaştırma kriterleri de hayat bulmuştur.

2011 yılında verilen hizmet içi eğitimlerin dokümanları bir araya getirilerek “Eğitim Rehberi” adıyla çalışanlara kaynak niteliğinde bir kitap hazırlanmıştır. 2012 yılında da hizmet içi eğitim seminerlerine devam edilerek nitelikli bir çalışan kadrosuna ulaşma amacı öncelenmiştir.

2011 Yılı

“2011 yılı akıllı sistemlerle hizmet sunma, ulaşım ağlarımızın genişletilmesi, araç alımları, sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi ve eğitim alanında yapılan organizasyonlar yönüyle devrim niteliğinde bir yıl olmuştur.”

Alınan yeni nesil sıfır araçlarla filomuz güçlendirilmiş ve değişen dünya standartlarına uyum sağlanmıştır. Kentimizin mücavir alanı içinde olmayıp merkezimize yakın yerleşim yerleri ile mücavir alan içerisinde bulunup konutlaşmaların artmasıyla birlikte nüfus olarak büyüyen yeni yerleşim yerlerine hizmet sunulması amacıyla ulaşım ağımız 2011 yılında diğer yıllara nazaran çok daha fazla genişletilmiştir.

Genişleyen ulaşım ağımıza oranla filomuzda meydana gelen araç ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yeni nesil sıfır araç alımları yapılarak filomuz 2011 yılında güçlendirilmiştir.

2011 yılında hayata geçirilen Akıllı bilet sistemi sayesinde kim nerede biniyor, hangi hatta ne kadar yolcu taşınıyor, hangi saatte ne kadar yolcu taşınıyor gibi birçok istatistikî bilgiye kolaylıkla erişim imkânı sağlandı. Kolay raporlama imkânımız sayesinde hangi hatta ve hangi duraklarda ne kadar yolcu taşındığını, saat bazında yolcu oranlarının nasıl olduğunu raporlayabiliyor ve bu raporlar ışığında söz konusu hatlara ya da durakta kaç otobüs çalıştırılması gerektiğini tespit edebiliyoruz. Artık hat optimizasyonları göreceli bilgilerden kurtarılarak sadece istatistikî verilere dayanılarak yapılmaya başladı. Söz konusu istatistikî verilere erişim kolaylığı kentimizde sunulan ulaşım hizmetinin kalitesini arttırmayı ve ulaşım standartlarını vatandaşlarımıza yakışır niteliğe ulaştırmayı sağlamıştır.

2011 yılında hayata geçirilen bir diğer uygulama ise aktarma sistemidir. Daha önceleri şehrin neredeyse tamamını dolaşan hatlarımızın hat uzunlukları kısaltılarak sefer sürelerinin azaltılması ve sefer sayılarının arttırılması sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla da bir saat içerisindeki ikinci binişleri ücretsiz yapılmıştır.

2011 yılında her ay hizmet içi eğitim organizasyonları düzenlenerek nitelikli bir çalışan kadrosuna ulaşmayı hedefleyen Motaş eğitim alanında bir ilki gerçekleştirerek sadece çalışanlarına değil ailelerine de eğitimler düzenlemiştir. Hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri kentimizdeki ulaşım algısının değişmesine yönelik katkı sağlamıştır.

Kentimizde toplu taşıma kültürünün oluşturulması amacıyla atılan adımlardan biri de ilköğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan “Toplu Taşımada Bilinmesi Gerekenler” adlı kitapçık okullarda dağıtılmış, düzenlenen seminerle öğrencilere tanıtılmıştır.

2010 Yılı

“2010 yılı kentimizdeki ulaşımın değişim ve dönüşümlerinin planlandığı ve uygulanması için gereken adımların atıldığı bir yıl niteliğindedir.”

Büyüyen, gelişen ve nüfus potansiyeli her geçen gün artan Malatya ulaşımı için kalıcı projelerin yapılması ve bu projelerin sürdürülebilir nitelikte olması neredeyse bir zorunluluk halini almıştı. Bu amaçla ilk olarak filo güçlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Böylece yeni nesil sıfır araçlar alınarak filodaki eski model araçların çıkarılması gündeme gelmiştir. Yeni nesil araçların alınmasının yanında henüz kullanımda olan ve bakıma ihtiyacı olan araçların bir kısmı da revizyondan geçirilerek daha iyi hizmet verebilecek hale getirilmiştir.

Filomuza katılan yeni nesil araçlar engelli erişebilirliğine uygun, yeni nesil donanımların olduğu, klimalı, alçak tabanlı, tam otomatik, konforlu ve son derece güvenli araçlardır.

Mevcutta kullanılan ücret toplama sistemi toplam yolcu sayıları dışında hiçbir raporlama imkânı sunmayacak nitelikte bir sistemdi. Değişen dünya teknolojileri her türlü raporlama imkânı veren sistemler sunmuştur. Dünyadaki bu yeni trend olan “Akıllı Bilet Sistemi” büyük kentlerde ve ülkemizde kısa sürede yaygınlaşmaya başlamıştır. Mevcut sistemimizdeki istatistikî veri analizi yetersizliği bizi yeni sistem arayışına yönlendirmiştir. Bu amaçla 2010 yılında akıllı sistemler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılmış ve olası değişikliğin sağlayacağı imkânlar hakkında geniş çaplı araştırmalar yapılmıştır.

Savunma, izin, rapor gibi personel verileri, arıza, yakıt, kazalar, yağ gibi araç verileri, demirbaş çeşidi, sayısı gibi zimmet bilgileri ve şikâyetlerin dijital olarak bir veritabanında kaydedilmesi amacıyla 2010 yılında Otomasyon Sistemi hazırlanmıştır. Otomasyon sistemi sayesinde gerekli görüldüğünde istenilen veriler kolaylıkla alınabilmeye ve raporlanması yapılabilmeye başlamıştır.

2009 Yılı

“2009 yılı mevcut hat optimizasyonlarının niteliğinin irdelendiği, yeni hatların açıldığı, güvenlik ve kontrol amaçlı sistemlerin kullanılmaya bağladığı bir yıl idi.”

Üniversite hattındaki yoğunluğun giderilmesi amacıyla Çevre yolu – Üniversite ve Temelli – Üniversite hatları açılmıştır. Böylece merkez üniversite hatlarındaki yoğunluk azaltılmıştır.

Güvenlik ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla 2009 yılında MOTAŞ idari binasının bulunduğu Otobüs Garajı, araç bakım - onarım kademesi, şehir merkezindeki çilesiz ve istasyon durağında belirli noktalara kameralar yerleştirilmiştir.

Daha önceleri kurum tarafından verilen biniş kartları ve pasoların baskıları matbaada yapılıyor ve kurumumuzda PVC ile kaplanıyordu. 2009 yılında Dijital Kart Baskı sistemi faaliyete geçirilmiştir. Bununla birlikte matbaaya bağımlılık ortadan kaldırılmıştır.

Mevcut Filomuzda var olan eski körüklü otobüsler günümüz şartlarında problemsiz, daha rahat ve konforlu çalışması için revize edilmiştir.

2009 yılında yapılan yeniliklerin en önemlilerinden biri ise mücavir alan içinde bulunmayıp merkezimize yakın olan ilçelerinden Battalgazi, beldelerinden Hanımın Çiftliği ve Yakınca Belediyelerinin sınırların da bulunan bölgelere de ulaşım hizmeti sunmaya başlamıştır.

Ayrıca bu yıl içinde hatlarımızın tamamına numaralar verilerek vatandaşlarımızın kolaylıkla kendi muhitinin aracını tanıyabilmesi ve başkalarına da tanıtabilmesi sağlandı.

2008 Yılı

Filo güçlendirilmesi ve filo denetim faaliyetlerinin dijital ortamda yapılabilmesi açısında 2008 yılı önem arz etmektedir.

Kaliteli hizmet yolunda ilerleme kaydetmek amacıyla 2008 yılında Uydu Takip Sistemi kullanılmaya başladı. Uydu takip sistemimiz sayesinde anlık olarak araçlarımızın hangi konumda olduğu ve hızının kaç olduğunu öğrenebilme imkânı bulduk. Bu sistemle birlikte disiplinli bir filo yönetimi olmuş araç bazında her hareketi kontrol edilebilme olanağı sağlandı.

Hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla ulaşımın vazgeçilmez unsuru olan bekleme duraklarımız yenilenmiş ve şehir merkezinde 50 adet yeni cam durağı vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştur.

2007 Yılı

Şirketimiz MOTAŞ kuruluşundan beri ilk defa tamamen kendi sermayesi ile 2006 yılında almaya başladığı yeni araç sayısını 2007’de 25 adete çıkarmıştır. Çevreye duyarlı (Euro 2 standartlarına sahip) yeşil motorlu yeni otobüs alımı yapmıştır. Ayrıca FORD Ranger 4x4 çift kabinli kamyonet ve 2001 model Mercedes 403otobüs almıştır. 

İstanbul’dan sonra ilk olarak, Elektronik ortamda otomatik bilet toplama sistemi olan Akbil’ e geçen şehir Malatya olmuş, 2007 yılında öğrenci kâğıt bileti tamamen kaldırılmış Malatya Genelindeki bütün öğrenciler Akbil sistemini kullanmaya başlamıştır. Akbilin daha çok yaygın kullanımı için çalışmalar yapılmıştır.

2007 yılında Uydudan araç takip sistemine geçiş için testler yapılmış ve filo kontrolünün kolaylaştırılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

2006 yılında sokakta çalışan çocukların topluma kazandırılması çerçevesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Eczacılar odası ile ortak çalışma yapılarak 39 çocuğa ücretsiz olarak Akbil verilmesi için çalışma başlatılmış olup, 2007 yılı Ocak ayında basına açık bir tören düzenlenerek akbiller çocuklara teslim edilmiştir.

2006 Yılı

İstanbul’ un ardından AKBİL sistemine geçen ilk şehir Malatya… 2006 yılı yeni bir ücret toplama sistemine geçiş yılı olmuştur.

2006 yılında kullanılmaya başlanan Akbil sistemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ ne ait Belbim şirketi tarafından Malatya’ da kurulmuştur. Kurulan akbil sistemi ile ücret toplama işlemi elektronik ortamlarda yapılmaya başlamıştır. Akbil sistemi devreye alındıktan sonra yolcularımızın % 35’ e yakını akbil kullanmaya başlamıştır.

2006 yılında sokakta çalışan çocukların topluma kazandırılması çerçevesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Eczacılar odası ile ortak çalışma yapılarak ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz olarak Akbil verilmesi için çalışma başlatılmıştır.

Motaş A.Ş. kuruluşundan beri ilk defa tamamen kendi sermayesi ile 2006 yılında yeni araç alımı yapılmıştır.

2005 Yılı

Diğer faaliyet alanlarımız olan Köy – İlçe ve Kamyon garajlarımızın çalışma düzenlerinin sağlanması ve daha etkin şekilde kullanılabilmesi için girişimlerin yapıldığı bir yıl niteliğindedir.

2006 yılında şirketimiz tarafından Malatya Belediyesi’ nden kiralanan Köy – İlçe Terminalinde 34 adet yazıhanemiz kiralandı. Köy – İlçe yazıhanelerinin bu terminalde toplanarak daha düzenli hareket edebilmeleri sağlanmıştır.

2003 yılında şirketimiz tarafından kiralanan, Nakliyatçılar sitesinde bulunan kamyon garajımızın düzenlenmesi ile şehir içinde düzensiz park eden ve çevre kirliliğine yol açan kamyonların Kamyon Garajına yönlendirilmesi için gereken bazı düzenlemeler ve resmi yazışmalar yapılmıştır.

2004 Yılı

2004 yılı yönetimsel alanda düzenlemelerin yapıldığı bir yıldır.

2004 yılında araçlarımızın daha iyi hizmet verebilmesi için, bakım – onarım ve tamir işlerinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için kademe personelimizin çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılmıştır. Kademe personelimiz vardiyalı çalışmaya başlamıştır. Böylece sabah 06:00’ dan başlayıp, gece 02:00’ a kadar hizmet vermeye başlamıştır.

Temel prensibi yolcu memnuniyeti, vatandaşın can ve mal güvenliği olan şirketimiz her alanda eğitilmiş personeli ile her gün daha güzel hizmet sunma gayreti içindedir.

2004 yılında düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında şirketimizin başarısı ve daha verimli çalışması için güzel kararlar alarak uygulamaya konulmuştur.

2003 Yılı

Şirketimiz MOTAŞ A.Ş. 2003 yılında şoför personelimize değişik tarihlerde konusunda uzman eğitimciler tarafından 3 defa “Halkla İlişkiler ve Genel Trafik Kuralları” konularında seminerler vermiştir. Verilen seminerlerle çalışanların işlerine daha iyi adapte olmaları, vatandaşlarla iletişimlerinde daha düzgün davranabilmeleri ve trafik kuralarına uyarak hem kendi güvenliği hem araç içindeki yolcuların güvenliğini hem de trafikteki diğer araçların güvenliğini tehlikeye atmamaları sağlanmaya çalışılmıştır.

1999 Yılı

MOTAŞ A.Ş. 25.09.1998 tarihinde kurulmuş ve 20.12.1999 tarihinde faaliyete başlamıştır. Hissesinin büyük oranda Malatya Belediyesi’ ne ait olduğu şirketimiz Malatya ilinin şehir içi toplu ulaşım hizmetini üstlenmiştir. 1999 yılında 52 araçla hizmete başlayan MOTAŞ’ ın o günkü filosunda 45 adet Mercedes marka 12 metrelik ve 7 adet körüklü otobüs bulunuyordu.