Motaş AŞ Genel Müdürü

Ulaşılabilir Kentler, Yaşanabilir Toplumlar...

Toplu taşım ağları; aynı şehirde yaşayan insanların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması açısından çok önemli yer tutmakta ve enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, trafik yoğunluğunun ve çevresel etkilerinin azaltılması adına her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bir şehirdeki yaşam kalitesi ölçütlerinden bir tanesi o şehirdeki toplu taşım sistemlerinin karakteristiğidir.

Ülkemizde artık her 4 kişiden 3' ü kentlerde yaşamakta, kentleşme istisnasız tüm dünyayı etkileyen ve dönüşüm yapmaya zorlayan en büyük etkenlerden birisi olmaktadır. Kentleşme oranlarının bu denli artış göstermesi hem ülkemiz açısından hem de kentimiz açısından ulaşım sistemlerinin ve entegrasyonlarının önemine farklı bir boyut kazandırmaktadır. Nitekim kentleşme oranın artması, kentlerin yaşam alanlarının fiziksel olarak artmasına ve bu yaşam alanları arasında bağlantıların kurulması gerekliliğine yol açmaktadır. Yaşam alanları arası bağlantılar hem fiziksel olarak yolların gerekliliğine hem de ulaşım materyallerine olan ihtiyacın hâsıl olmasına neden olmaktadır.

Kent yaşam alanlarının gelişmesi, buralara olan ulaşım hizmetlerinin niteliği ve niceliği nispetinde olacaktır. Büyüyen ve gelişen Malatya' da ulaşım hizmeti sunulan güzergâh sayısı yeni yaşam alanlarının oluşturulmasına paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Böylece hizmet ağı genişlemekte ve bu hizmetlerin entegrasyonlarının en optimal düzeyde yapılması sağlanmaktadır.

Asıl hedefimiz, belirleyeceğimiz stratejiler ile Malatya’nın bugününü değil, geleceğe dönük ulaşım planlarını hazırlamak ve tüm Malatya ile birlikte ulaşım konusunda daha çevreci, daha kurumsal, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir.

Toplu taşımayı bir kültür haline getirmek, yolcu memnuniyetini artırmaktan geçmektedir. İşte bu nedenle Malatya’da toplu taşımayı bir kültür haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kültürü oluşturabilmek için,  hedeflerimize ulaşmak için, en iyi ulaşım entegrasyonunu yapmak için, ekibimle beraber her daim insanımızın yanında olacağımı bildirmek isterim.

Saygılarımla..

Enver Sedat TAMGACI
Motaş A.Ş. Genel Müdürü